nhìn thấy main bị mất chân bsi. mà sreach gg chỉ có c3303i. ae nào pít xin chỉ zs


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]