Bác nào đã gặp bệnh này giúp e vs nhé,máy e đa thay cặp rồi nhé
Tks các bác trước

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]