m110s mất sóng vietnamobille...sóng viettel vẫn có
lắp sim vietnamobile báo như hình
cần ae giúp
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]