e nhận cây s2 k có tiếng việt rom đang chạy 4 04 và là i9100 têm imell i9100 lun ai có rom và toll chuẩn chạy con này có tv cho e xin ah
Bài viết sai Box . Đã move[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]