Máy 2 sim 2 sóng, lúc đầu nhận 2 sim lên 2 sóng đầy đủ. Mình khôi phục cài đặt gốc xong giờ nó luôn luôn tắt sim 2, vào mục chế độ chờ thì chỉ có 2 dòng : chỉ mở sim 1 và chế độ bay #:-s. giờ phải làm gì để bật đc sim 2 trả khách đây. help me :((


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]