em làm như trong hình mà ko boot nghe nói có hàng con điện trở nào nửa phải ko ae [IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]

- - - Updated - - -

ai đi ngang cho chúc thông tin với ae ơi


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]