ae lam qua bệnh này rùi xin cho cái hướng dẫn thaks nhìu
cấm tai nghe vẫn nhận bình thường mà ko nghe j hết
thay dây tai nghe rùi vẫn not ok


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]