Nhận máy trong tình trạng banh imei, imek null

sau 1 hồi vật vã tham khảo mà k có hướng đi ngoài hướng gửi máy

quyết định liền ăn nhiều cũng fix done
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

và tiến hành unlock em nó thành công

1 đêm thức trắng nhưng vui quá

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]