như tiêu đề bác nào có cho mình xin ah. fimware iphone 3gs ios 6.1.6 custom ah. máy tính lỗi mất hết rồi . cảm ơn ah

- - - Updated - - -

help help me


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]