nhận cây 1280 cắm sạc báo không sạc đc, tháo ra thấy máy có làm rồi,đã gỡ con kiếng đườn sạc câu tắt,tụ chân pin, R15 ,4 chân ,lắc u luôn mà vẫn chưa ok,cần sự giúp đỡ của ae


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]