nokia 302 mất mic - và cách câu

Dựa trên cácấm màu trên hình câu cho đúng chân tín hiệu là ok[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]