anh nào có file Tiếng Việt Nokia N215 - V12.03.11 e đang cần gắp . em xin xám ơn

- - - Updated - - -

upupup cho anh em giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]