Nhận cây máy Sky treo logo,,,mình đã uprom gốc offline nhưng vẫn còn treo logo....ae gặp qua chỉ giúp..thanks !
( Mình ít khi chạy Sky nến ít có kinh nghiệm )


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]