như tiêu đề ae nào có rom 4.4 của E160S cho mình xin với .thank ae.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]