tình hình là mình nhận con s4 main zin chưa làm gì cả nó bị mất loa ngoai em đã thay loa rối nhưng không được ae co làm qua xin chỉ giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]