khách nói cắm sạc qua đêm sáng dậy thấy em nó như th[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]

ế này ae cho phương pháp sử lý về ip mình chưa va chạm nhiều mong ae giúp đỡ thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]