còn 1 vài hôm nữa phải nhập viện điều trị , tranh thủ sử lý 1 số con máy nhận của khách , khi vào viện cho thoải mái

trong đó con em 5830 này kẹp nguồn chận thẳng kiểm tra linh kiện ko nóng chỉ ấm ấm , khoanh vùng thì thủ phạm là nó

ghỏ bỏ done

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]