mới nhận cái lumia 530 sạc không báo gì mở ra thấy mới quá chưa ai sửa chữa gì nhưng mình không biết làm sao mong ae nào gặp qua rồi chia sẻ giúp

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]