như tiêu đề anh em ai có rom gốc con này cho mình xin nhé thanhk nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]