tìm mãi trên anh gu gồ mà mãi ko có rom cho s5830 hoa văn
anh em nào có cho e xin với ạ
thanks all ae

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]