như tiêu đề..em vừa nhận cây 108 ngâm máy giật..em đả vs sạch sẻ lên nguồn nghe gọi bt nhưng bấm bất kì phím nào trên màng hình là nó ***p mất đèn..buôn phím ra màng hình bt..và mất chuông luôn...ae ai gặp qua giúp đở em với...thank ae


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]