anh em có ai bị như em ko, cài thì OK nhưng mở tool lên là báo lỗi không vô trong dc.còn win7 trở lên thì ok.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]