như tiêu đề đã nói cắm sạc vào báo đang sạc mà sáng màn hình như vậy luôn . anh em ai biết chỉ giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]