S5830i sạc tắt máy hiện tam giácCách thức kiểm tra chuẩn đoán đo mất trở kháng BSI
Mở máy ghim sạc vẫn báo sạc nhưng khoảng 1 phút sau máy tắt và hiện cục pin và hình tam giác cạnh cục pin

ace tham khảo hình bên dưới

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]