em có con ip 5s khách đang chơi tư dưng sập chay lại pm nó báo lõi 4005 gỡ wfi ra rui vẫn ko dk nhờ các a giúp vs


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]