mình thấy trên diễn đàn dùng tinyumbrella để fix nó mà mình không sao cài được nó đã cài cả java rồi chỉ hiên lên thanh màu đen song đưng im anh em nào biết chỉ mình với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]