Em thay chip 3G xong bay mất emei luôn. Chưa dám restore. các bác cho e xin giải pháp xử lý con này với ạ. Liệu có phải đóng lại cặp BB k ạ.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]