zenphone 5 nóng ran íc dèn, íc đèn 8 chân ko biết chung với dòng nào, anh em ai làm qua xin giúp em 1 tay thank mọi người


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]