sao lại xóa chủ đề lumia bệnh lạ ,mod coi lại nhận ,diễn đàn lớn chỉ giúp những bệnh lớn hả mod ,***

*chú ý

bài này là vi phạm nội quy 4rum rồi nha bạn box kỹ thuật có rút mắt thì qua kiện cáo hay đóng góp ý kiến pic close


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]