Tham gia đã lâu nhưng ko biết cách Port bài, nay cũng tập tành. Ai có nhu cầu thì cho Điễm +Thank + Pm thì có link nhé

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]