nhờ ae giúp. gặp con x2-00 lỗi hoạt động camera ae nào đã làm qua rồi thì giúp e với xin cảm ơn nhiều akChú ý: Tiêu đề cần ngắn gọn, rõ ràng, đã edit.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]