như tiêu đề,máy mình i747 4.1.2 mình up lên 4.4.2 I747UCUFNE4 ATT,mình sử dụng towelroot để root.root xog mình reboot thì lại mất boot.mình nhờ ông a làm lên boot rồi đưa vào chế độ download mode nạp lại rom 4.4.2 thì lại bị mất boot.mình mới up lại bản 4.3 thì máy lên bình thường,nhưng mất imei,baseband.mình dùng octopus để repair imei,nhưng repair xong máy reboot thì lại mất boot.mình có đọc trên 4rum của nc ngoài có nói up từ 4.1.2 lên 4.3 rồi mới lên 4.4.2,mà mình up từ 4.1.2 lên thẳng...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]