Topic này,nơi đây ae sẽ post các file Recovery (CWM) đã test ok trên máy nào,ver mấy(chú ý đã test ok và ghi rõ máy model gì và ver mấy),đồng thời up file lên trên topic này để các ae Vietnamgsm dễ tìm kiếm

Galaxy note 3 ver 4.3
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]