E160S mất mic hardware

nhận cây E160S mất mic thay cáp mic không được đo trở kháng ok hết
mà em nó không lên

đâm con này làm lại chân nghe gọi 2 ngày nay ok
sỳ kèo đây ạ

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]