mấy nay mạng chậm như con rùa..lên mấy trang nước ngài load không nổi...anh em có chia sẻ mình tại khách cần gấp ạ...thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]