có cây 1280 đèn màn hình sáng yếu ,đã test Mh khác vẫn vậy,đo vẫn có áp 4v,*** mò nãy giờ chưa tìm ra nguyên nhân,ae nào gặp qua rồi chia sẻ với ạ,thank nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]