em mới nhận một em s5830 lắp pin vào là tự lên nguồn cảm ứng lúc được lúc mất , anh em gặp xin giúp. em xin thanks trước


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]