tình hình mình có một em sky 870 mất wiffi đã up rom các kiểu nhưng kg dc. các bác cho mình xin cái sơ đò với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]