M nhận cây ip4 của khách đã thay cặp 8824.bị lỗi ko có dvu,khởi động lại máy thì laị có.nhưng đc lúc lại mất.m đã chạy lại pm mà ko đc.ai vấp r giúp m tý với.m cảm on nhìu


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]