ae nào mần rồi chỉ giúp với, nhận con máy mbv hardreset cái nó ra cái hình đang đóng bao da, ko thể nào truy cập vào menu trong dc, tưởng lỗi rom, úp lại vẫn như thế! ae nào gặp qua pan bệnh này xin chỉ giúp! thank all.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]