nhu tiêu đề mình đã nói.mình có nhận 1 cây N105 khách mang đến nói là nó hây tự mất nguồn, mình .đã tháo những tụ nói mass ở chân pin và câu đường mh từ chân số 5 xuống con tụ mà mình đã tìm gặp trên google nhưng vẫn kg được ? ae ai còn cách nào khác xin giúp mình với cảm ơn rất nhiều.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]