lâu quá không lên diễn đàn, nhờ các bác trợ giúp dùm, con wifi iphone 5 đứt chân 38, dò thấy chổ câu pp114, mà móc ko thấy, các bác trợ giúp dùm, hiện tại đóng vào thiếu chân 38 thì wifi bật lên được nhưng không tìm thấy mạng

[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]