dòng này dạo này bán cũng nhiều,hay bị lỗi nhật kí cuộc gọi.ko lưu các số gọi đi,gọi đến gọi nhỡ.có tool cũa hãng cho đỡ mất thời gian gỡi bão hành.chạy 1 file duy nhất file .pac,ko lo chết máy.nhìn hình sẽ rõ.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]