Hi, Mình xin chia sẻ link [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]. Con này Flash = SP Flash Tool
Trong đó bao gồm file Imei Backup Đuôi Tar + bin và dùng = mtk droid...
.Bak dùng = mtk mobile uncle tools
Giải pháp Trọn gói trong VNG
Chúc ae thành công.
Comment + Cho điểm + Thanks thì pass + link inbox

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]