E đang có em C7 00 ver 111.040 thỉnh thoảng máy lại khởi động lại .Em xin mọi người giúp đỡ vì e không rõ dòng này lắm à.Em xin file tiếng việt cho nó luôn.Được flah lại ạ.Em hỏi chạy ver 111.030. được không ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]