[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] Tình hình là em mở mã bảo về con smart five như trong hình bằng file , xong gnumr luôn mở nguồn chỉ rung một cái
bác nào biết cách khắc phục chỉ em cái ạ
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]