3303 mất sóng - 3303k có sóng nhưng không gọi được

Nhận được con máy 3303k sóng căng đét nhưng ko gọi được mò trên mạng mãi cuối cùng cũng làm được theo hình dưới đây
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]