mới nhận con nokia 1280 chập đường đèn mh không sao được gỡ bỏ hết tụ và câu tất cả các hình chên google mà không được ,mò mãi cưối cùng done chia sẻ cho ae thêm một cách,
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]