như tiêu đề e vừa nhận vào một e như thế đa
thay ic khiển phím lam nút volum (+-) mà vẫn
ko hết ae chỉ giúp e zới[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]