Iphone 6+ đang dùng bình thường thì báo đang tìm kiếm và không có dịch vu,*#06# không ra imei nhưng trong phần giới thiệu vẫn có đủ Imei 354390062801104 .EM đã chạy lại FW nhưng vẫn không được .AI có giải pháp gì giúp đỡ em à


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]